Колико траје настава у Рачунарској гимназији?

Школoвање у Рачунарској гимназији у Београду траје четири школске године и настава се одржава на српском језику. Кандидати за упис у гимназију морају имати стечено основно образовање. У гимназију се могу уписати кандидати који успешно положе пријемни испит из математике.