Како je организована настава?

Настава се одвија искључиво у преподневним часовима, од 08:30, у одељењима у којима може бити максимално 25 ученика. У редовној настави организован је менторски рад из информатике, физике и математике, чиме је обезбеђено да ученици из кључних предмета савлађују градиво темпом који им највише одговара. Поред тога, за заинтересоване ученике организована је и додатна настава, а суботом и припрема за такмичења, што је проузроковало запажене резултате ученика наше школе на државним такмичењима и српским олимпијадама.