Коме је намењена Рачунарска гимназија?

Рачунарска гимназија је школа за талентоване ученике који желе да продубе своја знања из информатике, математике и физике, а у свим осталим областима даје знање као и друге гимназије природно-математичког усмерења.