Да ли постоји сарадња са компанијама из информатичке струке?

Рачунарска гимназија сарађује са еминентним компанијама, као што су MICROSOFT, CISCO и ORACLE. Захваљујући томе, ученицима је омогућено да похађају курсеве и полажу испите ових компанија и на тај начин стекну светски признате сертификате.