Катарина Беговић

Име и презиме:

Катарина Беговић

Емаил:

 

Лични подаци:

 

Обрaзовање:

мастер професор српског језика и књижевности (Филолошки факултет Универзитета у Београду) 

Професионално искуство:

сарадник на Учитељском факултету Универзитета у Београду, асистент на Филолошком факултету Универзитета у Београду, учесник националних и међународних научних скупова из области историје језика, историјске лексичке и фразеолошке семантике и етимологије 

Наставно искуство:

сарадник на Учитељском факултету Универзитета у Београду, асистент на Филолошком факултету Универзитета у Београду 

Публикације:

различити научни чланци у националним и међународним часописима и зборницима 

Пројекти:

језички редактор на пројекту Дигитализација српских службених новина (Службени гласник), део пројекта у вези са славеносрпским периодом; члан тима за онлајн припрему за пријемни испит из српског језика на Филолошком факултету Универзитета у Београду 

Остало:

учесник републичког семинара који годишње организује Друштво за српски језик и књижевност Србије за наставнике основних и средњих школа, координатор израде тестова из српског језика за такмичења на општинском, окружном и републичком нивоу; састављач тестова за одговарајући разред и ранг такмичења