Тамара Ћешић

Слика професора

Име и презиме:

Тамара Ћешић

Емаил:

 

Лични подаци:

14.05.1990. 

Обрaзовање:

  •  Рачунарска гимназија у Београду (2005-2009)
  • Факултет организационих наука у Београду, смер Информациони системи и технологије, основне студије (2009-2013)

  • Факултет организационих наука у Београду, смер Информациони системи, мастер студије (2013-2014)

  • Факултет организационих наука у Београду, смер Информациони системи, докторске студије (2015-)

Професионално искуство:

  •  Запослена од 2012. у ИТ компанији. Рад у свим фазама развоја и одржавања софтвера . Вођење неколико различитих пројеката.
  • Професор Програмирања и програмских језика у Рачунарској гимназији, од 2017. године.

Наставно искуство:

  • Професор Програмирања и програмских језика у Рачунарској гимназији, од 2017. године.

Публикације:

ADAPTIVNI PRISTUP MODELOVANJU POSLOVNIH PROCESA - Info M, oktobar 2015

Supporting Adaptive Interoperability of Information Systems - ICIST 2017 Proceedings Vol.1, maj 2017

Пројекти:

 

Остало: