Генерација матураната 2010

 • Катарина Боровина - Рачунарски факултет,
 • Милош Дикић - Академија примењене уметности, Београд,
 • Предраг Игњатовић - Математички факултет, Универзитет у Београду,
 • Марија Јанковић - Физички факултет, Универзитет у Београду,
 • Ђорђе Јовановић - Рачунарски факултет и Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,
 • Срђан Кривокапић - Машински факултет, Универзитет у Београду и Рачунарски факултет,
 • Љубиша Милошевић - Факултет oрганизационих наука, Универзитет у Београду,
 • Немања Нешић - Рачунарски факултет,
 • Маја Прокин - Рачунарски факултет,
 • Угљеша Стојановић - Рачунарски факултет и Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,
 • Јелена Стојковић - Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,
 • Момчило Стојковић - Факултет дигиталних уметности, Универзитет Метрополитен,
 • Ана Тришовић - Машински факултет, Универзитет у Београду и Рачунарски факултет,
 • Ева Туба - Математички факултет, Универзитет у Београду и Спортска академија,
 • Вукашин Вукоје - Рачунарски факултет,
 • Стефан Кржић - Филозофски факултет, Универзитет у Београду,
 • Милутин Чумић - Рачунарски факултет.