Генерација матураната 2009

  • Филип Живковић - Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,
  • Стана Обренић - Математички факултет, Универзитет у Београду,
  • Александар Јовановић - Математички факултет, Универзитет у Београду,
  • Соња Рајовић  - Архитектонски факултет, Универзитет у Београду,
  • Тамара Ћешић - Факултет oрганизационих наука, Универзитет у Београду,
  • Јелена Антић - Електротехнички факултет, Универзитет у Београду,
  • Филип Аврамовић - Академијa примењене уметности, Београд,
  • Стефан Којић - Факултет филмске режије, New York,
  • Вељко Ковачевић - Виша пословна школа, Универзитет у Београду.