Генерација 2017

 Михаило Божиновић
 Бошко Влаховић
 Виктор Јурјевић
 Александар Пенушлиски
 Гаврило Средовић 
 Вељко Ђерић
 Давид Поповић
 Доротеа Стојановић
 Тајана Тодоровић
Вања Будисављевић
Марко Алексић
 Михаило Благојевић
 Лазар Савић
 Богдан Брујић
 Никола Лопушина
 Огњен Хаџић
Александар Анђелић
 Мехмедалија Каришик
 Душан Лукић
 Лазар Вуксановић
Лука Микељевић
 Стефан Јовановић
 Немања Шајатовић
 Александра Пенушлиски
 Стеван Степановић 
 Лана Миловановић 
 Исидора Ераковић 
 Лазар Марковић 
 Александар Вуковић
 Реља Обрадовић
 Димитрије Анџић
 Ђорђе Шулеић
 Лазар Кукољ
 Марко Бошковић
 Урош Влаховић
 Сташа Ђорђевић
 Анђелија Младеновић
 Марко Прешић
 Алекса Томашевић