Генерација 2005

  Александар (Милован) Јовановић
  Вељко (Зоран) Ковачевић
  Јелена (Драган) Антић
  Марко (Слободан) Јовановић
  Немања (Војин) Суботић
  Соња (Драган) Рајовић
  Стана (Млaден) Обренић
  Стефан (Драган) Станимировић
  Стефан (Зорица) Којић
  Тамара (Радомир) Ћешић
  Филип (Веселин) Живковић
  Филип (Пауновић Драгиша) Абрамовић