Генерација 2008

Александар (Миодраг) Атанасовски
Александар (Радован) Илић
Владета (Богдан) Путниковић
Владимир (Живко) Макарић
Иван (Љубиша) Орбовић
Игор (Александар) Ћирић
Леон (Бранислав) Лукић
Марко (Андрија) Јанићијевић
Марко (Владан) Вуковић
Марко (Владан) Стакић
Михаило (Владимир) Малетић
Ненад (Зоран) Васић
Никола (Аца) Алексић
Никола (Драган) Витасовић
Петар (Владимир) Дрндаревић
Петар (Предраг) Милошевић
Сергеј (Никола) Гривцов
Стеван (Лука) Миличић
Стефан (Александар) Јоксић
Стојан (Властимир) Катанић
Тина (Дарко) Мијаиловић
Филип (Властимир) Нововић