Генерација 2017

01. децембар 2017.
 Михаило Божиновић
 Бошко Влаховић
 Виктор Јурјевић
 Александар Пенушлиски
 Гаврило Средовић 
 Вељко Ђерић
 Давид Поповић
 Доротеа Стојановић
 Тајана Тодоровић
Вања Будисављевић
Марко Алексић
 Михаило Благојевић
 Лазар Савић
 Богдан Брујић
 Никола Лопушина
 Огњен Хаџић
Александар Анђелић
 Мехмедалија Каришик
 Душан Лукић
 Лазар Вуксановић
Лука Микељевић
 Стефан Јовановић
 Немања Шајатовић
 Александра Пенушлиски
 Стеван Степановић 
 Лана Миловановић 
 Исидора Ераковић 
 Лазар Марковић 
 Александар Вуковић
 Реља Обрадовић
 Димитрије Анџић
 Ђорђе Шулеић
 Лазар Кукољ
 Марко Бошковић
 Урош Влаховић
 Сташа Ђорђевић
 Анђелија Младеновић
 Марко Прешић
 Алекса Томашевић