Презентација Wise Timetable софтвера

14. септембар 2007.


Словенчка компанија Wise Technologies представила је данас на Рачунарском факултету у Београду софтвер за управљање распоредом часова у школама - Wise Timetable. |

Овај пакет, намењен крајњим корисницма - руководиоцима наставе и наставном особљу - представља јединствено хибридно решење које омогућава избор између великог броја утоматски генерисаних распореда а потом ручно прилагођавање истог. Wise Timetable verzija 3.7 помаже нам да велики број часова, разреда, наставног особља и учионица (подржана је кабинетска настава) на најбољи начин уклопимо тако да буде што мање пауза, а преклапања буду елиминисана.

Презантација је заправо била демонстрација примене овог решења на практичним примерима - од почетка планирања наставе до коначног распореда. Једна од погодности коју не поседује ни једно од решења овог типа на тржишту представља могућност дефинисање појединачних распореда за сваку радну недељу, где се у обзир узимају сви фактори - распусти, празници, екскурзије и тд.

Wise Тиметабле има врло функционалан кориснички интерфејс и интерактивно упуство на више језика, укључујући српски језик.

Фотографије можете погледати у .