Нови курс за ученике "Мали увод у Data Science" је у припреми

28. фебруар 2020.

Свакога дана окружени смо великом количином података, добро питање је да ли умемо да их тумачимо. Изучавање обраде, анализе и представљање података је вештина која је данас све траженија у различитим сферама. Стичући знање из ове области, деца уче да решавају проблеме и размишљају на начин који је применљив на изазове из свакодневног живота.

Курс Мали увод у Data Science осмишљен је тако да унапреди основне аналитичке вештне ученика виших разреда основне школе. Области које се прелазе ослањају се на постојећи план наставе и учења предемта Информатика и рачунарство за 8. разред основне школе, уз додатак да ће свако предавање имати и свој радионичарски део, где ће ученици самостално (уз менторство наставника) радити на својим пројектима.

Будући да се кроз области пролази постепено и да су модули организовани од једноставнијих ка тежим целинама, курс могу похађати ученици шестог, седмог и осмог разреда.

Кроз 40 часова који су подељени на 10 четворочасовних предавања план нам је да ученицима представимо цео циклус науке о подацима: прикупљање података, унос/чишћење података, екстракција функција, визуализација и израда модела.

Програмски језик у коме ће се програмирати је Python, библиотеке које ће се користити су pandas, numpy, seaborn, matplotlib.pyplot, окружење у коме се вежбају задаци и раде пројекти је Jupyter.

Курс организује CET, а одржаваће се у Рачунарској гимназији. Више информација о курсу очекујте ускоро на сајту CET-a.