Квалитетно, савремено, примењиво знање

У свету ИТ-ја јако је важно да увек имате нова и примењива знања. Рачунарска гимназија прати светске трендове и своје ђаке учи савременим техникама и вештинама. Отуда и сарадња са најбољим светским компанијама (Microsoft, Oracle и Cisco) која омогућава изучавање најновијих информатичких достигнућа. Наши ученици тако стичу потребна знања за добијање међународно признатих сертификата.
Одличан наставни кадар
Наставни кадар гимназије чине искусни педагози и квалитетни стручњаци са дугогодишњим искуством. Менторски рад омогућава бољу сарадњу ученика и наставника, јер професори препознају таленте и афинитете сваког ученика и омогућавају им да прошире своја знања и вештине.  Они не помажу у решавању само математичких и информатичких проблема, већ и уобичајених тинејџерских недоумица.