Проходност на све факултете

Поред савлађивања савремених рачунарских техника и вештина, велики акценат се ставља и на добијање темељног општег образовања. Ученици наше гимназије раде по плану и програму свих гимназија природно-математичкој смера у Србији, с том разликом што се од прве године сусрећу са стручним рачунарским предметима. Као матурантима гимназије, отворена су им врата факултета свих усмерења, како у земљи, тако и у иностранству. Којим год путем даље да крену, увек ће им бити потребна знања и вештине које су стекли у Рачунарској гимназији.