Настава

Наставни план и програм реализују се по светским стандардима, у савремено опремљеним учионицама. Овакав вид преноса знања испоставио се као ефикаснији, јер подстиче заинтересованост и ангажованост ученика на часу, како за информатику, тако и за физику, хемију, географију, историју и друге предмете.
Настава се одвија искључиво у преподневним часовима, од 08:30, у одељењима у којима може бити максимално 25 ученика. У редовној настави организован је менторски рад из информатике, физике и математике, чиме је обезбеђено да ученици из кључних предмета савлађују градиво темпом који им највише одговара. Поред тога, за заинтересоване ученике организована је и додатна настава, а суботом и припрема за такмичења, што је проузроковало запажене резултате ученика наше школе и на државним такмичењима, српским и међународним олимпијадама.