Сарадња са родитељима

У сарадњи са родитељима, води се рачуна да се сваком детету посвети максимална пажња уз пуно уважавање његовог личног интегритета.  С обзиром на то да је тинејџерско доба буран период у животу сваке породице, школа је ту да помогне у превазилажењу свих препрека и проблема. Прати се успех и понашање сваког ђака, како би се правовремено реаговало. Путем електронског школског дневника, родитељи могу пратити напредак и рад своје деце у школи, и по потреби се обратити професорима или психологу школе. Врата Секретаријата гимназије увек су отворена.