Комбиновани модел наставе

У складу са упутствима и одлукама Министарства за просвету, науку и технолошки развој наставни процес у Рачунарској гимназији организован је по комбинованом моделу, који подразумева да ученици једне недеље прате наставу из учионица, а наредне недеље уживо из својих кућа.

Пун обим наставног плана

Настава се одржава у пуном обиму за свако одељење посебно и по унапред утврђеном, уобичајеном распореду, при чему половина ученика сваког одељења прати наставу у учионици (са задовољеним критеријумом од 4 квадратна метра по ученику), док друга половина прати паралелно исту наставу од куће. После недељу дана групе се смењују.

Интерактивна настава у реалном времену

Настава се одржава уз употребу „Зум“ апликације која омогућава пуну, двосмерну комуникацију професора и ученика. Ученици код куће чују глас професора, а на екрану прате његову унапред припремљену презентацију или писање по графичкој табли. Уколико ученик од куће жели нешто да пита професора, „подигне руку“ и његово питање чују сви у учионици. Док  одговарају градиво, ученици у учионици пишу по графичкој табли, како би и они који су код својих кућа могли то да прате.

Сваки одржани час аутоматски се снима и доступан је ученицима и за касније прегледање.