Школа веб програмирања

Курс је конципиран тако да средњошколце уведе у креирање wеб сајтова коришћењем описног језика HTML, упозна их са клијентским програмирањем у језику JavaScript и серверским програмирањен у ASP.NET и Visual Studio..

Опширније...

Програмирање у C# - основни

Курс упућује полазнике у основе програмирања, и упознаје их са алгоритамским начином решавања проблема кроз нумеричке и графичке примере.

Опширније...

Примена програмирања у мултимедији

Курс је намењен основцима који желе да упознају свет интернет комуникације и учине прве кораке у свету програмирања, као и љубитељима игрица, анимације и Wеб дизајна који желе да унапреде своја знања. Курс се састоји се од три модула, током којих се ученици поступно упознају са основама wеб дизајна, креирањем анимација и игрица.

Опширније...

Програмирање за такмичаре основних школа

Курс је конципиран као припрема за такмичење ученика основних школа.

Кроз обраду основних и напредних алгоритама решаваће се проблемски такмичарски задаци.

Опширније...