Информатика и програмирање препознати су као најзначајније вештине будућности, и већ сада су уведене у основно образовање – те с пуним правом можемо говорити о основној информатичкој писмености, али формално образовање и поред свих напора тек лагано и веома неуједначено прати динамику ових промена.

Сви наши курсеви за децу усмерени су управо на ученике основних али и средњих школа како би се већ пре значајног професионалног опредељења упознали са занимљивим светом програмирања и информатике. Дуго искуство у раду са ученицима показали су нам да преко визуелних програмских језика – као што су C#, Scratch или Python ученици интуитивно уче оно најважније: алгоритамско размишљање и решавање проблема на начин који је кључан за развој програмерских вештина. Курсеви ЦЕТ-а организују се у учионицама Рачунарске гимназије, па ученици имају стимулативно радно окружење и најсавременију опрему.

Рад у групама до 15 полазника до сада је дао најбоље резултате, јер ученици имају прилику да индивидуалан рад удружују у групе и радне пројекте, а да свако има довољно времена за менторски рад са предавачима или прилику да своје радове јавно представи пред својим вршњацима.

Часови су организовани у блок наставу током које се теоријска знања одмах и практично примењују, а до завршетка курса, сви наши ученици успешно довршавају своје „пројектне задатке“ ка којима је рад током курсева усмерен.

Више информација о заказаним терминима можете пронаћи на ЦЕТ-овој страни о курсевима за ученике.