Овде можете пронаћи одговоре на нека од питања које нам родитељи и ученици најчешће постављају.

Колико траје настава у Рачунарској гимназији?

Школoвање у Рачунарској гимназији у Београду траје четири школске године и настава се одржава на српском језику. Кандидати за упис у нашу гимназију морају имати стечено основно образовање. У нашу гимназију се могу само уписати кандидати који успешно положе пријемни испит из математике.

Како je организована настава?

Настава у Рачунарској гимназији организована је у преподневним часовима, а ученици се могу укључити у низ додатних активности према својим интересовањима и афинитетима. У ове активности укључене су информатичке секције, те припреме за такмичења из математике, физике и информатике, као и свих осталих наставних предмета који су ученицима посебно занимљиви. Резултат посвећености професора и ученика, те одличне међусобне сарадње, јесу успеси ученика наше гимназије на државним такмичењима и српским олимпијадама.

Коме је намењена Рачунарска гимназија?

Рачунарска гимназија је школа за талентоване ученике који желе да продубе своја знања из информатике, математике и физике, а у свим осталим областима пружа знање као и друге гимназије природно-математичког усмерења.

Да ли постоје стипендије?

Сваке године Рачунарска гимназија додељује стипендије за најбоље ученике који су освојили награде на државним такмичењима из информатике, математике и физике у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Да ли постоји сарадња са компанијама из информатичке струке?

Рачунарска гимназија сарађује са еминентним компанијама, као што су MICROSOFT, CISCO и ORACLE. Захваљујући томе, ученицима је омогућено да у оквиру факултативне и додатне наставе похађају неке од курсева ових компанија, полажу испите и на тај начин, поред специфичних вештина и знања, стекну светски признате сертификате. Последње унапређење нашег наставног плана је акредитација ових курсева као предмета факултативне наставе под називом Савремене информационе технологије. На тај начин похађање ових курсева постаје не само додатна вредност дипломе гимназије, већ и посебан предмет на сведочанству наших ђака.

Које погодности имају ученици Рачунарске гимназије?

  • Уџбеници улазе у цену школарине
  • Централна градска локација
  • Могућност приступа учионицама и ван наставе
  • Подршка педагошко-психолошке службе
  • Најсавременије опремљени информатички кабинети

Нисте пронашли одговор на своје питање?