Прва информатичка гимназија у Србији

Рачунарска гимназија је прва средња школа за талентоване информатичаре. Поред савлађивања савремених рачунарских техника и вештина, велики акценат се ставља и на добијање темељног општег образовања. Пажљиво одабран наставни кадар Рачунарске гимназије је детаљно, аргументовано и професионално осмислио наставни план и програм за стицање што квалитетнијег образовања наших ученика. Наставни план и програм Рачунарске гимназије послужио је као основа за наставне планове нових, специјализованих ИТ одељења средњих школа и гимназија у Србији.

Наставни план Рачунарске гимназије

У основи наставног плана и програма Рачунарске гимназије налази се наставни модел гимназије природно-математичког смера, надограђен новим информатичким предметима, којих има по три у свакој наставној години: један предмет је посвећен софтверском програмирању, један примени рачунара, и један је намењен рачунарској техници. Велика пажња посвећена је настави математике и физике, што ученицима омогућава широка знања као основу за даље школовање.

Наши професори

Императив Рачунарске гимназије је знање. Ка том циљу наши ученици иду сигурним корацима, заједно са својим професорима. Професори у Рачунарској гимназији су врхунски стручњаци из својих области са дугогодишњим искуством, како у настави, тако и у науци. Наше колеге су и сјајни педагози који ученицима помажу да до својих циљева стигну што лакше. Међусобно поверење, као и знање, гради се заједничким снагама, што је знатно олакшано радом у мањим групама. На тај начин наставници боље упознају ученике и лакше препознају њихове таленте и афинитете, па их усмеравају ка областима за које су талентовани.

Нова и применљива знања

Оно што је важно када је реч о професијама из области  IT-а је да се увек буде у току: да онај ко се бави информационим технологијама има увек нова и применљива знања. Рачунарска гимназија управо томе учи своје ђаке. Она им кроз свој школски програм и врхунске професоре омогућава стицање савремених техника и вештина. Један од начина на који то чини је и сарадња са најбољим светским компанијама као што су Microsoft, Oracle Cisco које помажу нашим ученицима у стицању неопходних знања и међународно признатих сертификата.

Проходност на све факултете

Због свега овога матурантима  Рачунарске гимназије отворена су врата факултета свих усмерења, како у земљи, тако и у иностранству. Којим год путем даље да крену, увек ће им бити потребна знања и вештине које су стекли у Рачунарској гимназији!