Велики пројекат промоције информатике међу основцима

Суботом волимо информатику је пројекат популаризације информатике међу основцима који Рачунарска гимназија уз велику и несебичну подршку компаније ЦЕТ изводи од 2005. године.
Кроз наше учионице прошле су генерације нових информатичара и талентоване деце која су у нашим клупама откривала љубав према чудесном свету рачунарства и информатике.
Овај пројекат осмишљен је као тачка сусрета између ученика и професора информатике, и намењена је завршним разредима основне школе, а наша гимназија остварила је дугогодишњу сарадњу са професорима информатике основних школа у Београду.

Суботом волимо информатику 2022/2023.

Ове године у понуди су обуке из програмских језика Python, Основни С# и Напредни С#. Сваки наставник информатике може пријавити по једног ученика за бесплатну обуку из сваког од понуђених програмских језика (дакле, сваки професор информатике може пријавити по једног свог ученика за Python, основни С# и напредни С#, укупно три ученика).

Обука се одржава суботом у просторијама Гимназије или онлајн путем платформе Зум, почиње 1. октобра 2022. и траје до 28. јануара 2023. године.

Python
Python као програмски језик има великих предности. Пре свега, Python није визуелни програмски језик попут Sratch језика, али пружа јасно и пријатно окружење за рад, због чега се истиче као програмски језик који има могућности за лак прелазак са неког визуелног језика у свет “озбиљног” кодовања.
Основни ниво C#
На овом курсу циљ је да се полазник упозна са програмским окружењем C#,  да научи основне контроле, основне елементе графике и да задаје једноставне алгоритамске проблеме. Задатак курса је савлађивање основних техника програмирања.
Напредни ниво C# 
Курс је намењен полазницима који већ знају неки програмски језик или су похађали Основни ниво програмског језика C#. Циљ овог курса је  савлађивање најразличитијих приступа у решавању сложених проблема и стицање основе за даље усавршавање и наравно – учешће на такмичењима.

Наше обуке

Све обуке одржавају се суботама у преподневним часовима

Од почетка школске 2022/2023. настава ће се одржавати у складу са епидемијским препорукама надлежних институција.

Водећи се тренутном епидемијском ситуацијом, полазници могу да бирају да ли ће наставу пратити у учионицама Рачунарске гимназије (Кнез Михаилова 6/6) или од куће. Полазници који одаберу да курс слушају од куће, моћи ће да прате наставу онлајн, у реалном времену (чују глас предавача, а на екрану прате његову презентацију или писање по графичкој табли. Уколико ученик од куће жели нешто да пита професора, „подигне руку“ и његово питање чују сви у учионици). Услов за праћење наставе на овај начин је да ученик поседује неопходну инфраструктуру (рачунар, интернет, микрофон и слушалице). Ови ученици ће добити детаљно упутство за праћење онлајн наставе.

Пријаве за пројекат Суботом волимо информатику отварају се 15. августа и трају до попуне места

Ученике можете пријавити