Велики пројекат промоције информатике међу основцима

Суботом волимо информатику је пројекат популаризације информатике међу основцима који Рачунарска гимназија уз велику и несебичну подршку компаније ЦЕТ изводи од 2005. године.
Кроз наше учионице прошле су генерације нових информатичара и талентоване деце која су у нашим клупама откривала љубав према чудесном свету рачунарства и информатике.
Овај пројекат осмишљен је као тачка сусрета између ученика и професора информатике, и намењена је завршним разредима основне школе, а наша гимназија остварила је дугогодишњу сарадњу са професорима информатике основних школа у Београду.

Суботом волимо информатику 2023/2024.

Ове године у понуди су обуке из програмских језика Основни Python, Напредни Python, Основни С# и Напредни С#. Сваки наставник информатике може пријавити по једног ученика за бесплатну обуку из сваког од понуђених програмских језика (дакле, сваки професор информатике може пријавити по једног свог ученика за основни Python, напредни Python, основни С# и напредни С#, укупно четири ученика). Обука се одржава суботом у просторијама Гимназије, а почиње 07. октобра и трајаће до 24. децембра 2023. године.

Термини и распоред курсева:

Python основни

Python напредни

C# основни

C# напредни

Програмирање mBot робота

Основни ниво Python
Python као програмски језик има великих предности. Пре свега пружа јасно и пријатно окружење за рад, због чега се истиче као програмски језик који има могућности за лак прелазак са неког визуелног језика у свет “озбиљног” кодовања. На овом курсу циљ је да полазник научи бројне наредбе, изразе и променљиве, условљавање проблема, да развија логичке претпоставке и задаје фукције.
Напредни ниво Python
Курс једног од омиљених програмских језика сада је доступан и у напредној варијанти. Намењен је ученицима старијих разреда. Циљ курса је да продуби знање о функцијама, структурама података, али и унапреди вештине за разумевање како овог тако и других програмских језика.
Основни ниво C#
На овом курсу циљ је да се полазник упозна са програмским окружењем C#,  да научи основне контроле, основне елементе графике и да задаје једноставне алгоритамске проблеме. Задатак курса је савлађивање основних техника програмирања.
Напредни ниво C# 
Курс је намењен полазницима који већ знају неки програмски језик или су похађали Основни ниво програмског језика C#. Циљ овог курса је  савлађивање најразличитијих приступа у решавању сложених проблема и стицање основе за даље усавршавање и наравно – учешће на такмичењима.

Наше обуке

Све обуке одржавају се суботама у преподневним часовима

Датум почетка као и термини одржавања новог циклуса Суботом волимо информатику за школску 2023/2024. годину биће благовремено објављени.

Пријаве за пројекат Суботом волимо информатику отварају се 20. августа и трају до попуне места

Ученике можете пријавити