Политика о заштити приватности

Сајт Рачунарске гимназије https://rg.edu.rs/ (у даљем тексту: Сајт) поштује вашу приватност и посвећен је заштити података о личности. Желели бисмо да вас упознамо са следећим принципима на којима је почива наша политика приватности.

Уводнe одредбе

У складу са Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и већа од 27. априла 2016. о заштити појединаца у вези с обрадом личних података и о слободном кретању таквих података те о стављању у пуној примени од дана 25. маја 2018. године у свим земљама, као и Закону о заштити података (Службени гласник РС бр. 87/2018), односно у складу са правним оквиром заштите личних података у Републици Србији и Европској унији, Рачунарска гимназија, са седиштем у Београду, Кнезa Михаилa 6, користи поједине податке корисника који посете Сајт.

Политика о заштити података уједно упознаје кориснике услуга с њиховим правима у прикупљању и даљој обради личних података, све у сврху заштите њихове приватности у ширем смислу.

Политика о заштити података темељи се на следећим начелима обраде података: начелу законитости, транспарентности и најбоље праксе, начелу ограничене обраде и смањењу количине података, начелу тачности и потпуности података, начелу целовитости и поверљивости података, начелу одговорности, начелу поверења и поштене обраде, начелу опортуности (сврхе обраде), начелу обраде у неименованом (анонимизираном) облику.

За обраду личних података одговорна је Рачунарска гимназија.

 

Политика заштите података о личности

Зајемчена је заштита података о личности. Прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности врше се у складу са Законом о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 87/2018). Подаци о личности се неће користити изван сврхе за коју су прикупљени, осим за потребе вођења судског поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом. Предузете су све потребне мере заштите података, у складу са утврђеним стандардима и поступцима, а које су потребне да би се подаци заштитили од губитка, уништења, недопуштеног приступа, промене, објављивања и сваке друге злоупотребе.

Прикупљене информације не дају се на увид, нити се размењују, с другим организацијама које су изван система припреме и уређивања Сајта, осим у случајевима предвиђеним законом. Подаци се неће користити у сврхе које нису у складу са законом нити на било који други начин који би могао да буде штетан по Вас укључујићи и нарушавање ваше приватности.

Лице има право да опозове податаке које је дао у складу са Законом о заштити података о личности.

 

Начин прикупљања и врсте података који се прикупљају

Прикупљамо податке о коришћењу Сајта (cookies – колачић) и друге техничке податке који нису личне природе, а који нам омогућавају да учинимо ваше посете Сајт лакшим, ефикаснијим и исплативијим тако што вам пружамо кориснички прилагођен приступ и препознајемо вас када се вратите на Сајт.

Колачић је мали фајл са подацима који се преноси са Сајта на хард диск вашег компјутера. Сајт шаље колачић кад га посећујете. Колачић не може да чита личне податке са вашег хард диска или да чита фајлове колачића које су створили други сајтови. Податке које колачић може да садржи су само они које сте сами доставили. Прихватање колачића који се користе на Сајту нам омогућава да добијемо информације о вашим претраживачким навикама, које можемо користити како би персонизовали ваше деловање и установили моделе кретања корисника. Ово чинимо у циљу утврђивања корисности информација са Сајта за кориснике и ради установљења ефикасности нашег навигационог система у помагању корисницима да дођу до тих информација.

Колачићи се по правилу класификују као колачићи “сесије” или “трајни” колачићи. Колачићи сесије се не задржавају на вашем рачунару након што сте затворили претраживач. Трајни колачићи се задржавају на вашем рачунару док их не избришете или док им не истекне рок трајања.

Kорисник има могућност прихваћања или одбијања “колачића” путем поставки интернет браузера. Искључивањем и/или блокирањем спремања колачића корисник и даље може прегледавати странице Сајта. Међутим, постоји могућност да да ће време потребно за приступ појединим функцијама Сајта бити дуже од уобичајеног.

 

Где се подаци чувају

Подаци се налазе на серверу Рачунског центра Рачунарске гимназије на којем се налази и Сајт. За њихову безбедност одговоран је Рачунски центар Рачунарске гимназије.

Податке са сервера преузима Рачунарска гимназија.

 

Право на улагање приговора

Уколико се подаци корисника обрађују за потребе маркетинга корисник има право у сваком тренутку уложити приговор на обраду за потребе маркетинга.

 

Kоме се обратити

У случају било каквих питања о заштити личних података, корисници се могу обратити Рачунарској гимназији путем електронске поште на имејл sekretarijat@rg.edu.rs

 

Сигурносне процедуре

Сајт на редовној основи разматра процедуре како би се кориснички подаци заштитили од неауторизованог приступа, случајног губитка или уништења. Kорисници треба да буду свесни да је комуникација путем интернета, у смислу имејла и веб комуникације несигурна осим у случајевима SSL криптовања. Сама природа интернета омогућава да подаци могу да пролазе кроз интернетске везе у многим земљама пре него што буду испоручени.

Рачунарска гимназија има право да измени ове услове коришћења, о чему ће Kорисник бити обавештен на овој страници.

 

Лице за заштиту података о личности

Никола Јаковљевић, лице за заштиту података о личности

Контакт телефон: 011 26 36 090

Еmail: sekretarijat@rg.edu.rs

 

Остало

Свако коришћење Сајта подложно је условима и правилима описаним на овој страници.

Ако имате питања или недоумице у вези са нашим прикупљањем, коришћењем или откривањем ваших личних података, молимо да нас контактирате на имејл адресу sekretarijat@rg.edu.rs

 

Измене и допуне Политике о заштити приватности

Рачунарска гимназија задржава право на измену и допуну ове Политикe у било којем тренутку, без давања било каквог посебног обавештења заинтересованим лицима. Из наведеног разлога препоручује се свим заинтересованим лицима да редовно проверавају садржај странице Сајта ради информисања о ажурираном садржају ове Политике.