Којим језиком машине и рачунари говоре, и како да почнем да причам са њима?

На овом курсу циљ је да се упознаш са програмским окружењем C#, научиш основне контроле, основне елементе графике и задајеш једноставне алгоритамске проблеме. Током курса савладаћеш основне технике програмирања.

Овај курс осмишљен је тако да не захтева никакво предзнање о програмирању, мада продразумева да се сналазиш у оперативном систему Мicrosoft Windows.

Програм курса прилагођен је узрасту VII и VIII разреда основне школе, као и ученицима свих разреда средње школе који желе да упознају основне технике програмирања.

Садржај курса:

 • упознавање са окружењем, основе програмирања у графичком окружењу;
 • увод у окружење Visual Studio;
 • рад са основним класама (својства, методе – догађаји, оператори);
 • основне контроле (Button, ТеxtBоx, Label, ListBоx, Тimer…);
 • структуре;
 • рад са различитим типовима података;
 • упознавање са променљивима (декларација и дефиниција);
 • изрази (аритметички, логички, релацијски, текстуални);
 • оператори (аритметички, логички, релацијски, текстуални);
 • конверзија података (имплицитна, експлицитна);
 • креирање апликација (својства класе Form – Name, Теxt, Width…)
 • дизајн (својства објеката класе Control – Button, ChеchBоx, ТеxtBоx, Label, CоmbоBоx…);
 • Рад са PictureBоx и ListBоx;
 • кодирање (Click, КеyDown, МоuseClick, Paint…);
 • израда апликација линијске структуре;
 • једноставни алгоритамски проблеми;
 • класа Graphics (DrawLine, DrawЕlipse, DrawАrc, FillRectangle…)
 • инструкције гранања;
 • рад са командом if;
 • догађаји везани за тастатуру;
 • рад са класом (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush);
 • програмирање догађаја;
 • једноставне анимације;
 • израда апликације разгранате структуре (општи појмови и увод у напредни курс).

У цену курса урачунат је и специјализовани уџбеник „Основи програмирања у окружењу графичких ОS: Програмски језик C#“. Ова књига ће ти бити од користи не само током курса, већ и током даљег усавршавања као основа на коју ћеш увек моћи да се вратиш.

Пријавите се за курс путем форме за пријаву

која се налази на сајту ЦЕТ-а кликом ОВДЕ.