Шта је предупис?

Предупис у Рачунарску гимназију је посебна погодност за све ученике који се рано опредељују за упис у нашу школу. Ове посебне погодности подразумевају рано регулисање школарине за прву годину наше гимназије. У зависности од рокова за предупис и броја пријављених ученика, услови за предупис се мењају током године. Предупис не значи да је ученик аутоматски уписан, јер је за упис у Рачунарску гимназију потребан пријемни испит. Уколико ученик не положи пријемни испит, врши се повраћај средстава у износу у ком је и уплаћен. Предупис подразумева и Предуговор који дефинише међусобне обавезе школе и родитеља до тренутка уписа у прву годину.

Цена школовања за једну годину у Рачунарској гимназији за ученике који су претходне разреде завршили са одличним успехом износи 3.375€.

За остале ученике цена школовања је 4.500€.

Захваљујући својим партнерима, Рачунарска гимназија обезбеђује посебне услове и специјалне погодности за првих десет ученика током предуписа за шкoлску 2024/2025. годину.

У цену предуписа укључена је припремна настава за полагање пријемног испита, те пријава и накнада за полагање пријемног испита.

Документа потребна за предупис

Извод из матичне књиге рођених (копија)

Сведочанство о завршеном 6. разреду (копија)

Сведочанство о завршеном 7. разреду (копија)

Потврда о уплати школарине за прву годину

Желите детаљније да се распитате о предупису?

Дођите код нас на разговор!