Курс за програмирање mBot робота намењен је ученицима основних школа. На овом курсу ученици ће овладати вештином програмирања робота и на тај начин стећи вештине алгоритамског начина размишљања. Полазницима курса није неопходно предзнање из програмирања. Након курса, полазници ће стећи знање које им омогућава да учествују на такмичењима из роботике.

Наш курс mBot роботике намењен је ученицима основних школа. Програмирање робота се ради у програму mBlock 5.0. Посебна пажња се обраћа на развијање социјализације кроз сараднички рад на решавању роботских задатака. Програмирањем робота се стичу вештине алгоритамског начина размишљања које су применљиве у сви областима IT индустрије. Пренос и примена знања у осталим областима живота и рада је велика с обзиром да данас не можемо замислити неки посао који се обавља без рачунара.

Овај крус не захтева предзнања рада у овом окружењу нити предзнање програмирања. Уколико знаш да програмираш проширићеш своје знање, уколико не знаш и почетник си, на овом курсу ћеш научити примену управљачких структура и алгоритамски начин размишљања.

После основног курса мБотике можете се успешно наступати на такмичењима роботике и планирати професионалну каријеру у овој области. Бићете оспособљени за даљи самостални рад. У плану је да покренемо и напредни курс роботике тако да је препорука да пратите извештавање на сајту и да своје усавршавање наставите.

Садржај курса:

  • Разумевање основних команди за покретање робота
  • Програмирање робота линијском структуром
  • Програмирање робота коришћењем петљи
  • Задавање граничних услова који су знак роботу да је урадио задатак и да треба или да се заустави или да пређе на следећи задатак
  • Писање блокова са или без параметара
  • Анализа и декомпозиција сложеног задатка који робот треба да реши на једноставније делове писањем блокова
  • Програмирање сложенијих функционалности робота позивањем блокова и подешавањем параметара
  • Тестирање рада робота и бодовање
  • Коришћење ултразвучног за орјентацију у простоу, инфрацрвеног за праћење линије и сензора за боју.

По успешно завршеном курсу сви полазници нашег мБот курса роботике добијају ЦЕТ сертификат о успешно савладаном градиву, стеченим знањима и вештинама. За добијање сертификата потребно је похађати најмање 50% часова.

За све полазнике нашег курса роботике обезбеђен је програмски код који ће се користити у току курса.

Контактирајте нас