Важне информације о упису у Рачунарску гимназију

Пријемни испит

За упис у Рачунарску гимназију полаже се пријемни испит из математике. Максималан број бодова које ученици могу да освоје је 70. Резултати пријемног испита излазе истога дана. Задаци за овај испит су из литературе одобрене од стране надлежног министарства, односно Збирке задатака, а задатке са пријемних испита претходних година можете видети и ОВДЕ.

Пријемни испит не полажу ученици који су освојили награде на окружним и државним такмичењима из релевантних области (математика, информатика, физика) која организују Друштво математичара и Друштво физичара Србије, као и одговарајућим међународним такмичењима.

Рок за пријаву пријемног испита у Рачунарској гимназији за упис у школску годину 2024/2025. је до 9. маја 2024. године.

Пријемни испит се одржава у просторијама школе у суботу 11. маја 2024. године са почетком у 10 часова. Израда задатака траје 2 сата.

Уколико желите да се пријавите за полагање пријемног испита, преузмите формулар, попуните га и пошаљите на sekretarijat@rg.edu.rs. 

За ученике који нису у предупису полагање пријемног испита плаћа се 10,000 динара.

Пример уплатнице

Ученици који су у предупису аутоматски су пријављени за полагање пријемног испита, те не треба да попуњавају пријаву.

Конкурс за стипендије траје до 9. маја 2024. године. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу пријаву и да нагласе ако је остварен пласман на државно такмичење из математике које се одржава 11. маја 2024. године. 

Више о условима за стипендије и пријави можете видети ОВДЕ.

Бодовање

Поред бодова освојених на пријемном испиту из математике, вреднује се и:

Поред бодова освојених на пријемном испиту из математике, вреднује се и:

 • општи успех постигнут у VI, VII и VIII разреду – сабирају се средње оцене и помноже бројем 2;
 • укупан број бодова заокружује се на две децимале. На основу општег успеха, ученик може да оствари највише 30 бодова.

Редослед кандидата утврђује се према укупном броју бодова које је кандидат стекао на основу пријемног испита и општег успеха у основној школи.
За упис у Рачунарску гимназију потребно је најмање 50 поена по основу успеха и бодова на пријемном испиту. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у Рачунарску гимназију оствари исти број бодова, предност у рангирању, од броја предвиђеног за упис, имају:

 • носиоци дипломе Вук Караџић;
 • ученици који су освојили већи број бодова на такмичењима из математике, физике и информатике;
 • ђаци који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета;
 • матуранти који имају већи укупан број бодова на пријемном испиту.

Документа потребна за упис:

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду;
 • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању;
 • Уверење о обављеном Завршном испиту у основном образовању и васпитању;
 • Пријава за упис коју попуњава ученик или родитељ,
 • доказ о освојеним наградама или похвалама на такмичењима из математике, информатике и физике, Вукова диплома;
 • дипломе или докази о другим постигнутим резултатима (за случај да по броју бодова не може да се утврди редослед кандидата),
 • потписан Уговор о школовању са учеником и родитељем.

Предупис је посебна погодност за ученике који се рано определе за упис у први разред наше гимназије. Предупис се отвара 4. септембра 2023. за генерацију која основну школу завршава 2023/2024. године. Предупис носи више погодности, а у цену школовања за прву годину укључена је и припремна настава за полагање пријемног испита, као и само полагање.

Уговор о школовању

Приликом уписа у Рачунарску гимназију потписује се уговор којим се регулишу услови пружања услуга од стране школе, с једне стране, и обавезе одговорног лица (родитеља), с друге стране, у вези са плаћањем услуге школовања. Уговор се потписује на период од годину дана, односно за једну школску годину.

У цену школовања је укључена редовна настава у пуном обиму, додатна и допунска настава, факултативна настава, комплет уџбеника и друге литературе (у штампаном или електронском облику), додатна стручна усавршавања из информатичких дисциплина предвиђена програмима светских информатичких компанија (Cisco, Oracle, Microsoft).

У школарину није укључена екскурзија, излети, као ни обиласци музеја, позоришта, биоскопа и других културних институција који се организују у склопу средњошколског живота.

Уговор о школовању родитељ и ученик могу детаљно погледати у секретаријату школе.

Школарина

Рачунарска гимназија одобраве попусте за највредније ученике и то:

 • 25% попуста при упису у I разред имају ученици који су шести, седми и осми разред завршили са одличним успехом и положили пријемни испит, а да би приликом уписа у наредне разреде задржали овај попуст морају завршити све претходне разреде са одличним успехом;
 • 25% попуста за упис у наредну годину имају освајачи награда (бар на државном нивоу) из информатике, математике или физике;
 • 10% попуста при упису у наредну школску годину за ученике који претходни разред у РГ-у заврше просечном оценом 5.00, а да нису уписали школу као одлични ђаци;
 • 5% попуста при упису у наредну школску годину остварују ученици који претходни разред у РГ-у заврше са одличним успехом, а да нису уписали школу као одлични ђаци.

Попусти се не сабирају.

Цена школовања за једну годину у Рачунарској гимназији за ученике који су све претходне разреде завршили са одличним успехом износи 3.375€ (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате). У случају плаћања на рате укупна цена је 3.750€ (при упису се плаћа прва рата у износу од 1.500€, друга рата, од 1.125€, доспева до 26. децембра и трећа, од 1125€, доспева до 10. марта).
За остале ученике цена школовања је 4.500€. У случају плаћања на рате укупна цена је 5.000 € (при упису се плаћа прва рата у износу од 2.000€, друга рата, од 1.500€, доспева до 26. децембра и трећа, од 1.500€, доспева до 10. марта).

У цену школовања укључена су предавања, вежбе, додатна настава, факултативна настава, комплет литературе (у штампаном и електронском облику), осигурање ученика, додатна стручна усавршавања из информатичких дисциплина предвиђена програмима светских информатичких компанија.

Јавите нам се!

  Често постављана питања

  Колико траје настава у Рачунарској гимназији?

  Школoвање у Рачунарској гимназији у Београду траје четири школске године и настава се одржава на српском језику. Кандидати за упис у нашу гимназију морају имати стечено основно образовање. У нашу гимназију се могу само уписати кандидати који успешно положе пријемни испит из математике.

  Како je организована настава?

  Настава у Рачунарској гимназији организована је у преподневним часовима, а ученици се могу укључити у низ додатних активности према својим интересовањима и афинитетима. У ове активности укључене су информатичке секције, те припреме за такмичења из математике, физике и информатке, као и свих осталих наставних предмета који су ученицима посебно занимљиви. Резултат посвећености наставника и ученика и одлична међусобна сарадња јесу успеси ученика наше гимназије на државним такмичењима и српским олимпијадама.

  Коме је намењена Рачунарска гимназија?

  Рачунарска гимназија је школа за талентоване ученике који желе да продубе своја знања из информатике, математике и физике, а у свим осталим областима пружа знање као гимназије природно-математичког усмерења.

  Да ли постоје стипендије?

  Сваке године Рачунарска гимназија додељује стипендије за најбоље ученике који су освојили награде на државним такмичењима из информатике, математике и физике у организацији Министарства просвете, науке и технологије.

  Да ли постоји сарадња са компанијама из информатичке струке?

  Рачунарска гимназија сарађује са еминентним компанијама, као што су MICROSOFT, CISCO и ORACLE. Захваљујући томе, ученицима је омогућено да похађају курсеве и полажу испите ових компанија и на тај начин стекну светски признате сертификате.

  Које погодности имају ученици Рачунарске гимназије?

  • Уџбеници улазе у цену школарине
  • Централна градска локација
  • Могућност приступа учионицама и ван наставе
  • Подршка педагошко-психолошке службе
  • Најсавременије опремљени информатички кабинети
  • Право конкурисања за ђачки дом за ученике ван Београда