Примена програмирања у мултимедији

Шта ћете научити

Курс је намењен основцима који желе да упознају свет интернет комуникације и учине прве кораке у свету програмирања, као и љубитељима игрица, анимације и Wеб дизајна који желе да унапреде своја знања. 

Курс се састоји се од три модула, током којих се ученици поступно упознају са основама wеб дизајна, креирањем анимација и игрица.

Током курса упознаћете се са основама wеб дизајна и научићете креирање Wеб страница употребом језика HTML и CSS. Упознаћете се са техникама израде специјалних ефеката, обраде и поправљања фотографија и постављања садржаја на интернет, креираћете тродимензионалне анимације уз помоћ алата ALICE и дводимензионалне игрице уз помоћ алата Greenfoot и савладаћете основе програмирања у C#.

Потребно предзнање

Познавање рада у оперативном систему Microsoft Windows

Садржај курса

Курс се састоји из 3 наставне целине (модула) које је могуће слушати посебно. Препорука је похађати курс у целости.

  • Свет игрица (12 часова)
  • Свет Wеб дизајна (12 часова)
  • Свет анимације (9 часова)

Пратећи материјал

Полазници добијају материјал у електронском облику

 

Пуна цена: 115

Трајање(часова): 33

Трајање(дана): 10