Програмирање у C# - основни

Шта ћете научити

Курс упућује полазнике у основе програмирања, и упознаје их са алгоритамским начином решавања проблема кроз нумеричке и графичке примере.

Током курса савладаћете основне технике програмирања.

Потребно предзнање

Познавање рада у оперативном систему Microsoft Windows

Коме је курс намењен?

Курс је намењен ученицима основних и средњих школа који желе да упознају основне технике програмирања.

Садржај курса

Упознавање са окружењем, основе програмирања у графичком окружењу – својства, догађаји

Основне контроле (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer...)

Израда апликација линијске структуре – једноставни алгоритамски проблеми

Основни елементи графике – Drawline, DrawRectangle, DrawEllipse, FillRectangle, filEllipse...

Програмирање догађаја, једноставне анимације

Израда апликације разгранате структуре

Пратећи материјал

Сваки полазник добија књигу "Основи програмирања у окружењу графичких ОС: Програмски језик C#". 

Књига је укључена у цену.

c# knjiga

 

Пуна цена: 110

Трајање(часова): 30

Трајање(дана): 10