Програмирање у C# - основни

Шта ћете научити

На овом курсу циљ је да се упознаш са програмским окружењем C#, научиш основне контроле, основне елементе графике и задајеш једноставне алгоритамске проблеме. Током курса савладаћеш основне технике програмирања.

Потребно предзнање

Овај курс осмишљен је тако да не захтева никакво предзнање о програмирању, мада продразумева да се сналазиш у Мicrosoft Windows оперативном систему. 

Коме је курс намењен?

Програм курса прилагођен је узрасту VII и VIII разреда основне школе, као и ученицима свих разреда средње школе који желе да упознају основне технике програмирања.

Садржај курса

Упознавање са окружењем, основе програмирања у графичком окружењу

Увод у окружење Visual Studio

Рад са основним класама (својства, методе – догађаји, оператори)

Основне контроле (Button, ТеxtBоx, Label, ListBоx, Тimer…)

Структуре

Рад са различитим типовима података

Упознавање са променљивима (декларација и дефиниција)

Изрази (аритметички, логички, релацијски, текстуални)

Оператори (аритметички, логички, релацијски, текстуални)

Конверзија података (имплицитна, експлицитна)

Креирање апликација (својства класе Form – Name, Теxt, Width…)

Дизајн (својства објеката класе  Control – Button, ChеchBоx, ТеxtBоx, Label, CоmbоBоx…)

Рад са PictureBоx и ListBоx

Кодирање (Click, КеyDown, МоuseClick, Paint…)

Израда апликација линијске структуре

Једноставни алгоритамски проблеми

Класа Graphics ( DrawLine, DrawЕlipse, DrawАrc, FillRectangle…)

Инструкције гранања

Рад са командом if

Догађаји везани за тастатуру

Рад са класом (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)

Програмирање догађаја

Једноставне анимације

Израда апликације разгранате структуре (општи појмови и увод у напредни курс)

Пратећи материјал

У цену курса урачунат је и специјализовани уџбеник „Основи програмирања у окружењу графичких ОS: Програмски језик C#“. Ова књига ће ти бити од користи не само током курса, већ и током даљег усавршавања као основа на коју ћеш увек моћи да се вратиш. 


Трајање(часова): 30

Трајање(дана): 10

Комплетна понуда налази се овде.