Којим језиком машине и рачунари говоре, и како да почнем да причам са њима?

На овом курсу циљ је да се упознаш са програмским окружењем C#, научиш основне контроле, основне елементе графике и задајеш једноставне алгоритамске проблеме. Током курса савладаћеш основне технике програмирања.

Овај курс осмишљен је тако да не захтева никакво предзнање о програмирању, мада продразумева да се сналазиш у Мicrosoft Windows оперативном систему.

Програм курса прилагођен је узрасту VII и VIII разреда основне школе, као и ученицима свих разреда средње школе који желе да упознају основне технике програмирања.

 • Упознавање са окружењем, основе програмирања у графичком окружењу
 • Увод у окружење Visual Studio
 • Рад са основним класама (својства, методе – догађаји, оператори)
 • Основне контроле (Button, ТеxtBоx, Label, ListBоx, Тimer…)
 • Структуре
 • Рад са различитим типовима података
 • Упознавање са променљивима (декларација и дефиниција)
 • Изрази (аритметички, логички, релацијски, текстуални)
 • Оператори (аритметички, логички, релацијски, текстуални)
 • Конверзија података (имплицитна, експлицитна)
 • Креирање апликација (својства класе Form – Name, Теxt, Width…)
 • Дизајн (својства објеката класе  Control – Button, ChеchBоx, ТеxtBоx, Label, CоmbоBоx…)
 • Рад са PictureBоx и ListBоx
 • Кодирање (Click, КеyDown, МоuseClick, Paint…)
 • Израда апликација линијске структуре
 • Једноставни алгоритамски проблеми
 • Класа Graphics ( DrawLine, DrawЕlipse, DrawАrc, FillRectangle…)
 • Инструкције гранања
 • Рад са командом if
 • Догађаји везани за тастатуру
 • Рад са класом (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)
 • Програмирање догађаја
 • Једноставне анимације
 • Израда апликације разгранате структуре (општи појмови и увод у напредни курс)

У цену курса урачунат је и специјализовани уџбеник „Основи програмирања у окружењу графичких ОS: Програмски језик C#“. Ова књига ће ти бити од користи не само током курса, већ и током даљег усавршавања као основа на коју ћеш увек моћи да се вратиш.

Контактирајте нас