Школа веб програмирања

 

Шта ћете научити

Курс је конципиран тако да средњошколце уведе у креирање wеб сајтова коришћењем описног језика HTML, упозна их са клијентским програмирањем у језику JavaScript и серверским програмирањен у ASP.NET и Visual Studio.

Током курса полазници уче програмски језик ЈаваСцрипт, за писање програмског кода који је део веб странице и извршава се на клијенту, програмски језик Java, у окружењу Greenfoot, специјализованом за креирање игрица и који могу да се објаве као аплети и програмски језик C# и програмирање активних страница на серверу.

Потребно предзнање

Основе програмирања у било ком програмском језику.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен средњошколцима који желе да креирају садржај на Вебу и пишу програме који се извршавају на клијенту или серверу

Садржај курса

Рачунарске мреже, интернет и Веб

Основно о креирању Веб сајтова

Креирање веб страница употребом описааног језика HTML

Дизајн веб страница употебом каскадних стилова CSS

Скрипт језик ЈаваСцрипт за клијентско програмирање

Креирање игрица у виду аплета употребом алата Greenfoot

Серверско програмиарње ASP.NET и Visual Studio

Пратећи материјал

Полазници добијају материјал у електронском облику и књигу. 

Књига је укључена у цену.

 

Пуна цена: 180

Трајање(часова): 30

Трајање(дана): 10