Python основни курс

Шта ћете научити

Python као програмски језик има великих предности. Пре свега, Python није визуелни програмски језик попут Sratch језика, али пружа јасно и пријатно окружење за рад, због чега се истиче као програмски језик који има могућности за лак прелазак са неког визуелног језика у свет “озбиљног” кодовања. Друга, врло озбиљна предност Python програмског језика је његова изразита популарност – а како и не би био један од омиљених програмских језика када на основама овог језика функционише велики део Google апликација, али и Yоutube, Instagram или Drobpоx. 

Током основног курса Python програмског језика, научићеш бројне наредбе, изразе и променљиве, како да условљаваш проблеме, да развијаш логичке претпоставке и задајеш фукције; како да направиш игру погађања, програмираш штоперицу или направиш неке класичне игре – попут “Ponga”. Учићемо да цртамо, и уносимо са миша, радимо са листама и речницима. Када све добро савладамо, прелазимо и на основе објектно оријентисаног програмирања и рад са тракама слика, а за крај нам следе и најзанимљивије ствари: основе физике игара, креирање ликова, али и додавање музичке подлоге и звукова нашим играма. Све ово заокружујемо знањима из скупова и анимацијама које ће од низова слика направити глатке визуелне чаролије.

Потребно предзнање

Основни курс Python програмског језика намењен је почетницима у програмирању, али није лоше да ипак добро владаш математиком и евентуално физиком.

Коме је курс намењен?

Oсновни курс Python програмског језика намењен је ученицима и ученицама старијих разреда основне школе, те га од срца препоручујемо талентованој и заинтересованој деци од V до VIII разреда.

Садржај курса

Основне аритметичке операције и њихова примена (сабирање, одузимање, множење, сложени изрази и променљиве, цели и реални бројеви)

Целобројно и реално дељење

Уграђене функције (основни појам, минимум и максимум, апсолутна вредност, остале математичке функције)

Дефинисање функција (сврха, примери, функције са више резултата)

Низови (надовезивање, учитавање, дужина и издвајање делова, претрага и цифра у ниски)

Структуре података (листе, скупови, торке, речници)

Гранање (наредбе, поређење, провера припадности листи, скупу и речнику, логичке вредности, комбиновање више логичких услова, конструкција елиф)

Измена вредности променљивих (промене скаларних вредности и вредности листа и речника)

Понављање (бројачке променљиве, измене у петљи, пролазак кроз листу, ниску, речник, условне и угнежђене петље)

Корњача графика (наредбе, линијски програми, понављање, гранање петље, процедуре, слободно цртање)

Карел робот (линијски програми, понављање, гранање, разни лавиринти)

Основни алгоритми (сабирање, бројање, множење, минимум и максимум, пресликавање, филтрирање, претрага)

Пратећи материјал

 Уз практичан рад на часу обезбеђена је и стручна, пратећа литература уз коју ћеш моћи да прошириш своја знања, поиграш се са програмирањем и код куће.

Tрајање (часова): 30

Трајање (дана): 8

Комплетна понуда налази се овде.