Иван-Јевтић—ђак-генерације

Иван Јевтић

стручни актив за рачунарство и информатику
/сарадник у настави информатике/