Михаило-Трајковић—ђак-генерације

Михаило Трајковић

стручни актив за рачунарство и информатику
/сарадник у настави информатике/