Колико траје настава у Рачунарској гимназији?

Школoвање у Рачунарској гимназији у Београду траје четири школске године и настава се одржава на српском језику. Кандидати за упис у гимназију морају имати стечено основно образовање. У гимназију се могу уписати кандидати који успешно положе пријемни испит из математике.  

Како je организована настава?

Настава се одвија искључиво у преподневним часовима, од 08:30, у одељењима у којима може бити максимално 25 ученика. У редовној настави организован је менторски рад из информатике, физике и математике, чиме је обезбеђено да ученици из кључних предмета савлађују градиво темпом који им највише одговара. Поред тога, за заинтересоване ученике организована је и додатна настава, а суботом и припрема за такмичења, што је проузроковало запажене резултате ученика наше школе на државним такмичењима и српским олимпијадама.  

Коме је намењена Рачунарска гимназија?

Рачунарска гимназија је школа за талентоване ученике који желе да продубе своја знања из информатике, математике и физике, а у свим осталим областима даје знање као и друге гимназије природно-математичког усмерења.  

Да ли постоје стипендије?

Сваке године Рачунарска гимназија додељује стипендије за најбоље ученике који су освојили награде на такмичењима из информатике, математике и физике, а најбољи од најбољих добијају и додатну, новчану стипендију.  

Да ли постоји сарадња са компанијама из информатичке струке?

Рачунарска гимназија сарађује са еминентним компанијама, као што су MICROSOFT, CISCO и ORACLE. Захваљујући томе, ученицима је омогућено да похађају курсеве и полажу испите ових компанија и на тај начин стекну светски признате сертификате.  

Које погодности имају ученици Рачунарске гимназије?

  • Комплет литературу у штампаном или електронском облику.
  • Рад у климатизованим учионицама. 
  • Сталан приступ интернету. 
  • Приступ рачунарима ван наставе од 14:00 до 21:00 час.
  • Школски психолог је на располагању за сваки проблем или разговор.