Шта је предупис?

Предупис у Рачунарску гимназију је посебна погодност за све ученике који се рано опредељују за упис у нашу школу. Ове посебне погодности подразумевају рано регулисање школарине за прву годину наше гимназије. У зависности од рокова за предупис и броја пријављених ученика, услови за предупис се мењају током године. Предупис не значи да је ученик аутоматски уписан, јер је за упис у Рачунарску гимназију потребан пријемни испит. Уколико ученик не положи пријемни испит, врши се повраћај средстава у износу у ком је и уплаћен. Предупис подразумева и предуговорну обавезу која дефинише обавезе школе и родитеља до тренутка уписа у прву годину.

Захваљујући својим партнерима, Рачунарска гимназија обезбеђује, за предупис за шкoлску 2021/2022. годину, за првих десет ученика, специјалне погодности.

Документа потребна за предупис

Извод из матичне књиге рођених

Сведочанство о завршеном 6. разреду

Сведочанство о завршеном 7. разреду

Потврда о уплати школарине за прву годину

Желите детаљније да се распитате о предупису?

Дођите код нас на разговор!