Прва информатичка гимназија у Србији

Рачунарска гимназија је прва средња школа за талентоване информатичаре. Поред савлађивања савремених рачунарских техника и вештина, велики акценат се ставља и на добијање темељног општег образовања. Пажљиво одабран наставни кадар Рачунарске гимназије је детаљно, аргументовано и професионално осмислио наставне планове и програме за стицање што квалитетнијег образовања наших ученика, који су ушли и у реформисане наставне планове специјализованих ИТ одељења средњих школа и гимназија у Србији.

Наставни план Рачунарске гимназије

Ученици наше гимназије раде по плану и програму свих гимназија природно-математичког смера у Србији, с посебним прилагођавањем обима појединих наставних предмета у корист инфоматичких области и стручних рачунарских предмета са којима сусрет са разликом што се од прве године сусрећу са стручним рачунарским предметима. Рачунарска гимназија на тај начин пружа могућност да ученици који су поред информатике талентовани за математику и физику стекну врхунска знања из ових области.

Наши професори

Императив Рачунарске гимназије је знање. Ка том циљу наши ученици иду сигурним корацима заједно са својим професорима. Професори у Рачунарској гимназији су врхунски стручњаци из својих области са дугогодишњим искуством како у настави тако и у науци. Наше колеге су и сјајни педагози који ученицима помажу да до својих циљева стигну што лакше. Међусобно поверење, као и знање, гради се заједничким снагама што је знатно олакшано радом у мањим групама. На тај начин наставници боље упознају ученике и лакше препознају њихове таленте и афинитете па их усмеравају каобластима за које су талентовани.

Нова и применљива знања

Оно што је важно када је реч о професијама из области  IT-а је да се увек буде у току: да онај ко се бави информационим технологијама има увек нова и применљива знања. Рачунарска гимназија управо томе учи своје ђаке. Она им кроз свој школски програм и врхунске професоре омогућава стицање савремених техника и вештина. Један од начина на који то чини је и сарадња са најбољим светским компанијама као што су Microsoft, Oracle Cisco које помажу нашим ученицима у стицању неопходних знања и међународно признатих сертификата.

Проходност на све факултете

Због свега овога матурантима  Рачунарске гимназије отворена су врата факултета свих усмерења, како у земљи, тако и у иностранству. Којим год путем даље да крену, увек ће им бити потребна знања и вештине које су стекли у Рачунарској гимназији!