Стипендије

Рачунарска гимназија у Београду, као образовна институција специфичног профила, примењује наставни програм прилагођен обдареној деци. У том смислу, сваке године одређен број ученика талентованих за информатику, математику и физику, који постигну најбоље резултате на такмичењима, добијају могућност да се школују у Рачунарској гимназији као стипендисти (ослобођени плаћања школарине). До сада је ту могућност искористио већи број ученика који су наставили да постижу сјајне резултате на домаћим и међународним такмичењима. Резултати на такмичењима омогућавају им да се без полагања пријемног испита упишу на жељени факултет.
Према резултатима такмичења из релевантних области (математика, информатика, физика), а која организује Министарство просвете у сарадњи са Друштвом математичара и Друштвом физичара Србије, Рачунарска гимназија прави листе потенцијалних стипендиста за наредну школску годину. 
    
Начин бодовања је следећи:

  Окружно Државно
Прво место 3 8
Друго место 2 7
Треће место 1 6

Рачунарска гимназија прати резултате свих такмичења и на основу резултата прави се јединствена ранг листа кандидата за бесплатан упис у Рачунарску гимназију. Ученици из унутрашњости, који су заинтересовани за школовање у Рачунарској гимназији треба да пошаљу факсом дипломе са окружних такмичења, да би им бодови били унети у ранг листу.

Последњих година, због одредби Закона о заштити података о личности, Рачунарска гимназија више не објављује листу потенцијалних стипендиста. За упис у школску 2015/2016 годину 12 ученика поднело је молбу за стипендију, а гимназија је доделила 3 стипендије.

Листа потенцијалних стипендиста за претходне године:

» за 2015/2016. годину

» за 2014/2015. годину

» за 2013/2014. годину

» за 2012/2013. годину

» за 2011/2012. годину

» за 2010/2011. годину

» за 2009/2010. годину

» за 2008/2009. годину

» за 2007/2008. годину

» за 2006/2007. годину