Курсеви програмирања за ученике

Информатика и програмирање препознати су као најзначајније вештине будућности, и већ сада су уведене у основно образовање – те с пуним правом можемо говорити о основној информатичкој писмености, али формално образовање и поред свих напора тек лагано и веома неуједначено прати динамику ових промена. Сви наши курсеви за децу усмерени су управо на ученике основних, али и средњих школа како би се већ пре значајног професионалног опредељења упознали са занимљивим светом програмирања и информатике. Дуго искуство у раду са ученицима показало нам је да преко визуелних програмских језика – као што су C# основни, С# напредни, Python основни или Python напредни ученици интуитивно уче оно најважније: алгоритамско размишљање и решавање проблема на начин који је кључан за развој програмерских вештина. Курс за програмирање mBot робота намењен је такође ученицима основних школа. На овом курсу ученици ће овладати вештином програмирања робота и на тај начин стећи вештине алгоритамског начина размишљања

Нов методолошки приступ и практичан рад на пројектним задацима током трајања курсева

SCRATCH и PYTHON усмерени су на почетне нивое и основне информатичке вештине, те су ова два курса права прилика да се опробате у визуелно лепим, једноставним графичким програмским језицима. Оба језика усмерена су на лакоћу и брзину, те се полазници курсева не сусрећу одмах са тешким послом самог кодирања, већ ова окружења пружају прилику да се апликације програмирају помоћу већ израђених блокова кодова.

Детаљније о курсевима и терминима:

Курс PYTHON ОСНОВНИ– ЛИНК

Курс PYTHON НАПРЕДНИ – ЛИНК

Курс C# ОСНОВНИ – ЛИНК

Курс C# НАПРЕДНИ – ЛИНК

Програмирање mBot робота – ЛИНК

Рад у групама до 15 полазника до сада је дао најбоље резултате, јер ученици имају прилику да индивидуалан рад удружују у групе и радне пројекте, а да свако има довољно времена за менторски рад са предавачима или прилику да своје радове јавно представи пред својим вршњацима.

Часови су организовани у блок наставу током које се теоријска знања одмах и практично примењују, а до завршетка курса, сви наши ученици успешно довршавају своје „пројектне задатке“ ка којима је рад током курсева усмерен.

Наши курсеви програмирања у PYTHON, C# и програмирање mBot робота права су прилика да се слободно време проведе на занимљив и продуктиван начин, да се упозна ново друштво и пробуди радозналост, упорност и лагано закорачи у свет професионалног програмирања.

Време почетка

09:00

3. фебруар 2024.

Време завршетка

12:00

22. април 2024.

Адреса

Рачунарска гимназија

Event Participants