Сагласност са условима

У циљу организовања такмичења добровољно дајем податке и овлашћујм Рачунарску гимназију из Београда да може да унесе ове податке у електронску базу података, да може да води потребну евиденцију о резултатима у папирној и електронској форми. Сагласан сам да се име, презиме и фотографија ученика истакне на званичном сајту Рачунарске гимназије, као и у телевизијским, новинским и електронским медијима.

Рачунарска гимназија се обавезује да ће податке користити само ради ефикасног вођења прописане евиденције о резултатима ученика током школовања и о резултатима такмичења, генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података Министарству просвете, науке и технолошког развоја, као и да добијене податке неће учинити доступним неовлашћеним лицима.