aleksandar-bilas

Александар Билас

стручни актив за природне науке
/професор географије/

 

Лични подаци:

Рођен у Београду, 25.09.1963. Ожењен, једно дете


Обрaзовање:

Завршио ПМФ – одсек Географски факултет


Професионално искуство:

Васпитач у дому Моше Пијаде, професор географије у основним, средњим стручним школама и гимназијама


Наставно искуство:

ОШ Веселин Маслеша, ОШ Максим Горки, ОШ Бранислав Нушић, ПТТ Центар, Филолошка гимназија, Математичка гимназија, 12. гимназија, Рачунарска гимназија


Публикације:

Аутор рецензија- Мој географски подсетник, Објављивао текстове у гласнику Српског географског друштва


Остало:

Члан Српског географског друштва