aleksandra sekulic profesor

Aлександра Секулић

стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
/професор српског језика и књижевности/

 

Лични подаци:

Рођена 18. септембра 1989. године у Београду

Образовање:

Пета београдска гимназија

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра са српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Мастер студије на програму Српска књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду завршава одбраном мастер рада 2015. године

Професионално искуство:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Израда тестова за пријемни испит (2017−2018)

Друштво за српски језик и књижевност Србије. Сарадник у организацији Републичког зимског семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности (од 2017. године)

Институт за књижевност и уметност у Београду             (од 2018. године)

Наставно искуство:

Сарадник у настави на предмету Методика наставе књижевности и српског језика, Филолошки факултет Универзитета у Београду (2016−2017)

Публикације:

 1. 1. Нескромност поезије, бездан смисла или Како се постаје / Александра Секулић. – КОРАЦИ / уредник Александар Б. Лаковић. Крагујевац : година XLXIX, свеска 4-6, стр.83-88 [Инђија : Комазец доо]. UDK 82 (05) YU ISSN 0454–3556
 2. 2. Don’t worry, be happy: Случај Ћоркан / Александра Секулић. – СРЕЋА / уредник Драган Бошковић. – Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015 [Чачак : Занатска задруга Универзал]. – 257 стр. ; 24 cm ISBN 978-86-85991-86-8
 3. 3. Студенти у прози Милорада Павића / Александра Секулић. – НАУЧНИ скуп младих филолога Србије „Савремена проучавања језика и књижевности” Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са VII научног скупа младих филолога Србије, одржаног 28. 3. 2015. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Књ. 2 / [одговорни уредник Маја Анђелковић]. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2016 (Чачак : Занатска задруга “Универзал”). – 449 стр. ; 24 cm ISBN 978-86-85991-87-5
 4. 4. Bogorodica, The, Tu-dum / Aleksandra Sekulić. – THE CLASH / Dragan Bošković. – Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2016 [Novi Sad : Artprint media]. – 165 str. ; 19 cm. – (Edicija Džepni anagram) ISBN 978-86-7931-486-4
 5. 5. Mystery train: Џармуш и Црњански / Александра Секулић. – ЖЕЛЕЗНИЦА, књижевност и филм / приредила Драгана Бедов ; [уредник Александра Вранеш ; превод на енглески Милица Јелић Мариоков] – Андрићград : Андрићев институт, 2017 (Београд : Белпак) : Библиотека Научни скупови Одјељења за књижевност. Зборници радова ; Књ. 4, 441 стр. : илустр. ; 20 цм ISBN 978-99976-21-14-6
 6. 6. Реализам протумачен деци: постмодерно и реално у Опсади цркве св. Спаса Горана Петровића / Александра Секулић. – АКТУЕЛНИ теоријско-методолошки проблеми проучавања и наставе словенских језика, књижевности и култура : зборник радова ⁄ Међународна научна конференција Комисије за наставу словенских језика и књижевности, Међународног комитета слависта, Београд, 2017; уредници Љиљана Бајић, Јелена Гинић, Наташа Станковић Шошо. – 306 стр.; 24 cm ISBN 978-86-6153-518-5
 7. 7. (Не)пријатељи у Травнику / Александра Секулић. БРАТСТВО: часопис Друштва Свети Сава. / уредник Злата Бојовић. – Београд : Друштво Свети Сава, 2017 [Београд : Чигоја штампа]. – 367 стр. 23 цм ISSN 14512386
 8. 8. Брак у Хиперборејцима / Александра Секулић. – КЊИЖЕВНОСТ и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије. / уредник Вељко Брборић. ‒ Год. 3, бр. 4/5 (1956)- . – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2017 [Београд : Чигоја штампа]. ‒ 470 стр. 24 цм ISSN 04540689
 9. 9. Поетичко обликовање слике Другог у Дневнику о Чарнојевићу Милоша Црњанског и Великом рату Александра Гаталице / Александра Секулић. – ГОДИШЊАК Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима / одговорни уредник Радивоје Микић. – Год. 1, бр. 1 (2005)- . – Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2017- [Београд : Чигоја штампа]. – 597 стр. 24 цм ISSN 1820-5305

 

 1. 10. Дервиш и смрт Меше Селимовића: (Пре)познати пријатеља. / Александра Секулић. – СЛОБОДАН Ж. Марковић – човек институција / [уредници Александар Јерков, Бошко Сувајџић]. – Београд : Савез славистичких друштава Србије : Филолошки факултет Универзитета, 2018 (Београд : Чигоја штампа). – 421 ст. : илустр. ; 24 cm ISBN 978-86-917949-7-2

 

 1. 11. Милош Црњански и Душан Васиљев: ни исто ни друкчије, али опет то. / Александра Секулић. – ГОДИШЊАК Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима / одговорни уредник Радивоје Микић. – Год. 1, бр. 1 (2005)- . – Београд : Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2018 [Београд : Чигоја штампа]. – 553 стр. 24 цм ISSN 1820-5305

 

 1. 12. Спремност на сепуку: пут мача и пут пера у поезији Ане Ристовић. / Александра Секулић. – СРПСКЕ песникиње : зборник радова / одговорни уредник Александра Вранеш. – Вишеград, 2018 [Вишеград: Андрићев институт]. ISBN 978-99976-21-28-3

 http://doi.fil.bg.ac.rs/volume.php?pt=eb_book&y=2018&issue=ai_pesnikinje-2018&i=13

 

 1. Тајна државе и метафизика јарка у поеми ʼСербиаʼ Милоша Црњанског. Александра Секулић. – ГРОБЉА: књижевно-културна материјализација смрти / одговорни уредник Драган Бошковић. – Крагујевац, 2019 [Крагујевац: ФИЛУМ], – стр. 459-469,  558 стр. ISBN 978-86-80796-49-9.

 

 1. Поетички објективно Војислава Илића: „стара” и „грозна” песма. Александра Секулић. – ВОЈИСЛАВ Илић : зборник радова / уредници Предраг Петровић, Недељка Бјелановић. – Београд–Требиње, 2020 [Београд : Институт за књижевност и уметност, Требиње: Дучићеве вечери поезије], стр. 273-284, 392 стр. ISBN 978-86-7095-257-7

 

 1. „Лирска географија Ане Ристовић”. Александра Секулић. ПОЕЗИЈА Ане Ристовић зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 12. новембар 2019. уредник Светлана Шеатовић. – Београд : Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2020 (Београд : Чигоја штампа). стр.175–188; – 272 стр. ; 21 cm. – (Десанкини мајски разговори / Задужбина „Десанка Максимовић”, Београд ; књ. 36)

 

 1. „Крвави и разбарушени. Убиство у поезији Душана Васиљева”. Александра Секулић. – КЊИЖЕВНОСТ, култура, идентитет: Међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића / уредници Светлана Шеатовић, Александар Јерков, Предраг Петровић. Београд : Институт за књижевност и уметност, 2020. (Београд : Службени гласник). стр. 601–611, 972 стр. ISBN 978-86-7095-262-1

 

 1. 4. „Поезија настаје: аутопоетичка (не)моћ Војислава Карановића”. Александра Секулић. – ПОЕЗИЈА Војислава Карановића зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, 16. новембар 2021. уредник Светлана Шеатовић. – Београд : Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2021 (Београд : Skripta internacional). – 396 стр. ; 21 cm. – (Десанкини мајски разговори / Задужбина „Десанка Максимовић”, Београд ; књ. 37)