bojana-janjic

Бојана Јањић

стручни актив за српски језик и књижевност и стране језике
/професор српског језика и књижевности/

Лични подаци:

Рођена 03. 05. 1985. у Београду

Обрaзовање:

Филолошки факултет Универзитета у Београду, мастер

Професионално искуство:

– наставник српског језика и књижевности

– аутор припрема за часове и наставних материјала

– технички секретар Рачунарске гимназије

– уредник и аутор за више блогова о туризму, кулутри, филму и књижевности

– координатор за комбиновану и хибридну наставу у Рачунарској гимназији

– организатор практичних обука у области информационих технологија у Рачунарској гимназији

– организатор и сарадник у ИКТ обукама наставника које организује Министарство просвете

– координатор свих нивоа такмичења из информатике у организацији Друштва информатичара Србије

 

Наставно искуство:

09/2018 – Рачунарска гимназија