aleksandar-glavnik

др Александар Главник

стручни актив за друштвене науке
/професор историје/

 

Лични подаци:

Рођен 26.08.1971. године у Београду


Обрaзовање:

Филозофки факултет у Београду-одсек историја завршио 1996. године, 2000. године магистрирао, у децембру 2010. године докторирао


Наставно искуство:

Од 1996. у Математичкој гимназији, од 2006. у Рачунарској гимназији


Публикације:

Чланци о унапређивању наставе историје у Просветном прегледу


Пројекти:

Од 2001-2002. године учешће на међународним семинарима о унапређењу наставе историје у организацији Савета Европе, члан међународног удружења професора историје EUROCLIO из Солуна