Branislav-Cvetković

др Бранислав Цветковић

стручно веће за математику и физику
/сарадник у настави физике/

 

Име и презиме: Бранислав Цветковић

Лични подаци: Рођен 14.01.1979. Ожењен. Отац једне ћерке

Образовање

  1. докторска дисертација на Физичком факултету Универзитета у Београду ,,Асимптотска структура тродимензионе гравитације са торзијом” под менторством проф. др Милутина Благојевића
  2. магистарска теза на Физичком факултету Универзитета у Београду ,,Канонска структута тродимензионе гравитације са торзијом”
  3. дипломирао на Физичком факултету Универзитета у Београду на смеру теоријска физика са просечном оценом 10.
  4. завршио Математичку гимназију у Београду као ђак генерације

Професионално искуство

Од 2003. запослен на Институту за физику као сарадник више пројеката из области физике гравитације честица и поља. 2019. године изабран је у звање научни саветник. Од 2018. године руководилац Групе за физику гравитације, честица и поља на Институту за физику.

Наставно искуство

Од 2009. године ради у Рачунарског гимназији као професор физике. Првенствено је ангажован на извођењу додатне наставе – припреми ученика за такмичења из физике.

Од 2004. ради у Математичкој гимназији као спољни сарадник професор физике. Током школске 2006/2007. године обављао је функцију Помоћника директора Математичке гимназије. Од 2012. од 2016. био је члан Школског одбора Математичке гимназије

Од 2012. године предаје Гравитацију 2 на докторским студијама на Физичком факултета Универзитета у Београду.

Публикације

Аутор је око 40 радова из облласти физике гравитације објављених у водећим међународним часописима (Phys. Rev. D, Journal of High Energy Physics, Class. and Quantum Gravity, Phys. Lett. B).

Aутор је око двадесет уџбеника и збирки задатака из физике за ученике основне и средње школе у издању Завода за уџбенике из Београда и Источног Сарајева.