Filip-Marić (1)

др Филип Марић

стручно веће за рачунарство и информатику
/професор информатике/

 

Професионално искуство:

Математички факултет
Рачунарски факултет

Остали чланови