Иван-Јевтић—ђак-генерације (1)

Иван Јевтић

стручни актив за рачунарство и информатику
/сарадник у настави информатике/