jelena_markovic1

Јелена Марковић

стручни актив за рачунарство и информатику
/сарадник у настави информатике/

 

Лични подаци:

Рођенa 10.11.1996. године у Ваљеву


Обрaзовање:

Ваљевску гимназију је завршила 2015. године као ученик генерације. Током школовања учествовала је на 6 државних такмичења у А категорији. Током средње школе, била је полазник семинара математике у Истраживачкој станици Петница, а од 2016. ради као сарадник. Била је носилац Доситејеве стипендије.


Професионално искуство:

Основне студије на Математичком факултету у Београду, смер Рачунарство и информатика, завршила је 2019. године, са просечном оценом 9,35. Наредне године је одбранила мастер тезу под називом ’’Алгоритми за проналажење конвексног многоугла најмањег обима који пресеца дати скуп дужи’’ са оценом 10, и тиме дипломирала на мастер академским студијама са просечном оценом 9,33. Тренутно је студент прве године докторских студија.


Наставно искуство:

Школске 2019/2020. године радила је као сарадник у настави на Математичком факултету и држала је предмете: Архитектура рачунара 1, Превођење програмских језика, Веб програмирање, Програмирање за веб и Програмирање 2. Од школске 2020/2021. ради као асистент на Математичком факултету, и као професор у Рачунарској гимназији.